Kategoria: Prawo i Porady

Kobiece informacje

Wniosek o odszkodowanie przy aresztowaniu

Areszt to środek zapobiegawczy, który jest stosowany względem osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa bądź oskarżonych o dane przestępstwo w toku postępowania karnego. Nie jest stosowany obligatoryjnie, bowiem do zastosowania muszą zostać spełnione określone przesłanki, takie jak między innymi podejrzenie o oddaleniu się z miejsca zamieszkania, czy też próba manipulowania świadkami bądź przebiegiem śledztwa. Zdarza się …