Jak zaoszczędzić energię korzystając z ogrzewacza?

Jak zaoszczędzić energię korzystając z ogrzewacza?

 

Jak podgrzewasz wodę w swoim domku jednorodzinnym? I w jakich godzinach z niej korzystasz? Istnieją sytuacje, gdy przygotowanie ciepłej wody użytkowej przez kocioł nie jest najkorzystniejszym pomysłem. Wszystko zależy od tego, jaki rozbiór wody charakteryzuje domowników. Idealny rozbiór jest powtarzalny i występujący w równych odstępach w ciągu doby.

Dla kogo przepływowy podgrzewacz elektryczny?

 ogrzewacz przepływowy elektrycznyKiedy ciepłej wody używamy przez krótką chwilę, uruchamianie kotła tylko dla tego celu jest marnowaniem energii. Zatem jeżeli w naszym domu zwyczaje domowników znacząco się różnią (głównie mamy na myśli czas brania prysznica lub kąpieli), nawet trudno wyobrazić sobie ilości traconej energii  w postaci niewykorzystanego ciepła wytworzonego przez spalenie paliwa. Aby temu zapobiec, naprzeciw wychodzi nam automatyczny ogrzewacz przepływowy elektryczny. Myślimy automatycznie, że jeśli elektryczny, to i nie tani, jesteśmy niejako uprzedzeni. Jednak jeśli pochylimy się nad tym zagadnieniem, dostrzeżemy korzyści, jakie niesie za sobą instalacja tego urządzenie. Samo słowo „przepływowy” podpowiada, że podgrzewana jest woda, która przepływa – a więc tylko ta jej ilość, której rzeczywiście potrzebujemy. Woda podgrzewa się natychmiast, dzięki wężownicom wykonanym z metalu przewodzącego ciepło, np. z miedzi. Do podgrzewu wykorzystuje się prąd elektryczny, jednak sprawność podgrzewu wynosi według Rozporządzenia aż 99%, choć ogólnie mówi się o pełnych 100%.

Podgrzewacz potocznie nazywany jest termą. Istnieje możliwość współdziałania kotła z termą – kocioł może ogrzewać wodę przy okazji ogrzewania grzejników i odciążać podgrzewacz elektryczny. To pozwala maksymalnie oszczędzić energię, jeśli posiadamy kocioł zaprojektowany na potrzeby c.o. i c.w.u., którego nie chcemy się pozbywać, jak również termę.