Niwelacja w geodezji i budownictwie

Niwelacja w geodezji i budownictwie

 

Termin jakim jest niwelacja terenu jest spotykany w dwóch środowiskach i ma inne znaczenie. Pierwszym z nich jest geodezja. W tej dziedzinie możemy spotkać się z rozumieniem tej definicji jako wykonywanie pomiarów. Konkretnie chodzi o różnice pomiędzy wskazanymi punktami. Może być ich więcej niż dwa i mamy tutaj dowolność.

Znaczenie terminu niwelacji danej powierzchni

niwelacja terenuNie ma jednej metody co do przeprowadzania takich obliczeń i zależy ona od danego geodety czy firmy, która się tym zajmuje. Podczas tak zwanej niwelacji terenu między innymi możemy się spotkać ze sprawdzaniem wysokości danego gruntu, pochyleń itp. Przydaje się to podczas wykonywania map wskazanego terenu. Dzięki niwelacji możemy między innymi określić warstwice. W praktyce przyda nam się to przed rozpoczęciem danej inwestycji. Wtedy będziemy wiedzieli o właściwościach naszej działki. Często w danym miejscu czeka nas dostosowywanie się do planu przestrzennego. Takie pomiary mogą pomóc w określeniu wielu wartości. Niwelacja terenu pojawia się też w budownictwie. Jednak tutaj jest o wiele bardziej dosłowna. Między innymi oznacza wyrównanie danej przestrzeni za pomocą wszelkich narzędzi. Najczęściej taki proces odbywa się podczas przygotowywania ziemi do budowy nieruchomości aby spełniała potrzebne standardy. Jednak nie jest to reguła. Działka może być przeznaczona do różnych celów, a wtedy niwelacja nie musi być wykonywana tylko przed inwestycją.

Może wydarzyć się sytuacja gdy w tańszej cenie nabywamy zaniedbaną ziemię i sami musimy ją uporządkować. Wtedy dla samych walorów estetycznych musimy wykonać prostą niwelację terenu. Często w tej dziedzinie znajdziemy firmy, które polecają swoje usługi i można je zatrudnić jeżeli nie mamy wystarczająco dużo czasu oraz umiejętności w tym zakresie.