Wniosek o odszkodowanie przy aresztowaniu

Wniosek o odszkodowanie przy aresztowaniu

Areszt to środek zapobiegawczy, który jest stosowany względem osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa bądź oskarżonych o dane przestępstwo w toku postępowania karnego. Nie jest stosowany obligatoryjnie, bowiem do zastosowania muszą zostać spełnione określone przesłanki, takie jak między innymi podejrzenie o oddaleniu się z miejsca zamieszkania, czy też próba manipulowania świadkami bądź przebiegiem śledztwa. Zdarza się jednak, że ktoś zostaje niesłusznie skazany na areszt śledczy i może ubiegać się o odszkodowanie. 

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

odszkodowania przy aresztowaniachPrzede wszystkim, sąd ma prawo wyznaczyć dany środek zapobiegawczy, gdy ma podejrzenie o niepoprawnym zachowaniu osoby oskarżonej lub podejrzanej. Jest to jednak skrajny i najbardziej dotkliwy środek, gdyż zupełnie izoluje osobę jeszcze nie skazaną od społeczeństwa. O niesłusznym skazaniu na areszt mówimy wtedy, kiedy zastosowanie go było niewątpliwie przesadne i niesłuszne, czyli przesłanki oskarżenia nie były bezpośrednio wskazujące na daną osobę i z pewnością nie musiała przebywać wówczas w areszcie. W takiej sytuacji osoba skazana na ten środek zapobiegawczy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym, w którym doszło do postanowienia o tym środku. Prawo do odszkodowania przy aresztowaniach ma szczególnie osoba, która została poszkodowana w wyniku pominięcia istotnych okoliczności we wcześniejszym postępowaniu. 

Odpowiednie przygotowanie wniosku o odszkodowanie za niesłuszny pobyt w areszcie powinno być poprzedzone konsultacją u prawnika. Wniosek musi być kompletny i zawierać odpowiednie załączniki, aby był pozytywnie rozpatrzony. Należy też trzymać się terminów, gdyż na złożenie takiego wniosku mamy rok w przypadku przestępstwa, a pół roku w przypadku podejrzenia o wykroczenie.